Hoelang duurt een verbouwing?

De duur van een verbouwtraject, in stappen uitgelegd.

Je wilt graag weten hoe lang een verbouwing duurt, voordat je eraan begint. Je hebt immers je dagelijkse leven dat ook doorgaat. Als je zicht hebt op de verschillende stappen versus timing, biedt dit rust in je hoofd. Een tijdslijn geeft een stuk zekerheid over wanneer je wat kan verwachten bij een renovatie. En zo is er een duidelijke flow zodat stappen niet gaan verwateren.

Wij vinden transparantie in doorlooptijd belangrijk, zodat we allemaal de neus in dezelfde richting hebben. Als je meer te weten wilt komen over het stappenplan in ons verbouwtraject, dan kan het handig zijn om onze werkwijze door te nemen.  Dit biedt extra duiding over wat er allemaal bij elke stap komt kijken.

Concreet nu: hoelang duurt een verbouwing, van de eerste ontwerpafspraak tot en met de oplevering? We lichten dit toe aan de hand van ons beproefd stappenplan. De reden dat we van ons stappenplan vertrekken, is omdat we daarvoor de concrete kennis qua doorlooptijd in huis hebben. We weten uit ervaring dat onze aanpak nauwelijks tot niet afwijkt van hoe er gemiddeld in de bouwwereld wordt geschakeld. Dus we denken je zo een goede algemene inkijk te bieden.

Gesprek met onze VerbouwCoach

Zodra jij een gesprekaanvraag invult, kun je binnen 2 weken een gesprek plannen. Het gesprek zelf neemt een uurtje in beslag. Is er een match? Dan ontvang je binnen de 5 werkdagen een offerte per mail.

De totale doorlooptijd bedraagt hier dus ongeveer 3 weken.

Voorontwerp

De adviesstudie, bekend als onze VerbouwRaad, neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De eerste maand is de leveringstermijn/wachttijd tot eerste bezoek bij je thuis (ontwerper en werfleider). Dan reserveren we een maand om ons creatieve ei uit te broeden, gevolgd door de presentatie van ons rapport aan jou. De laatste maand focussen we op het investeringsadvies rond je project, en bekijken we welke posten/onderdelen van ons ontwerp je in uitvoering wilt bestellen. Hier gaat ons calculatieteam dan in de volgende fase op focussen.

In geval van bouwverlofperiodes kan de leveringstermijn tot 6 weken oplopen. Maar dit wordt vooraf steeds gecommuniceerd.

De totale doorlooptijd bedraagt voor het voorontwerp dus ongeveer 3 maanden.

Aannemingscontract

Deze stap omvat het calculeren van je renovatie en het grondig doorspreken van de aannemingsofferte. Mogelijk worden er ook nog updates uitgewerkt in functie van gekozen opties. Reken gemiddeld 6 à 8 weken om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. De meeste koppels gebruiken deze periode ook om kredietonderhandelingen te voeren.

De doorlooptijd voor het aannemingscontract bedraagt dus circa 6 tot 8 weken.

Definitief ontwerp

Nadat de aannemingsoverkomst is afgesloten, beginnen we met het uitwerken van het definitief ontwerp, zijnde het VerbouwDossier. Anders gezegd: het finetunen van het voorontwerp. Deze fase neemt een viertal maanden in beslag. Denk hierbij aan materiaalkeuzes, uitwerken technisch plan, detailleren maatwerk en meer.

De 4 maanden is een minimum om je renovatiedossier correct te kunnen afwerken. De snelheid is ook afhankelijk van jou als klant. Er zijn koppels die snel beslissen en/of meer mogelijkheden hebben om hun tijd vrij te maken voor meetings. Maar er zijn ook koppels die liever niet te veel druk ervaren en de tijd nemen om keuzes te maken. Overleg hieromtrent met je ontwerper van dienst.

De doorlooptijd van het definitieve ontwerp bedraagt dus minimaal 4 maanden.

Werkvoorbereiding

Als laatste fase in het ontwikkelingsproces hebben we de werkvoorbereiding. We reserveren hier 2 maanden voor zodat we over alle materialen beschikken, voor aanvang van de werf. Kwestie van niet met een stockbreuk geconfronteerd te worden waardoor de werf stil kan komen te liggen tijdens de werken.

We zetten de ontwerpplannen ook om in een uitvoeringsdossier. Dit dossier is de bijbel van je verbouwing en bevat alle nodige informatie voor onze werfleider en -arbeiders in verband met de planning, materialen en uitvoeringswijze. Ook de interne dossieroverdracht van ontwerp naar de werfleider staat in deze fase op de planning.

In deze fase handelen wij ook administratieve verplichtingen af, zoals de aanvraag voor inname van de openbare weg bij de gemeente. Of een melding van de werf bij de RSZ. Of het indienen van de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid (indien van toepassing).

De doorlooptijd van de werkvoorbereiding bedraagt dus ongeveer 2 maanden.

Variant indien dossier met bouwvergunning

Gemiddeld kunnen wij halverwege de VerbouwDossier-fase de vergunningsaanvraag doorgeven aan de architect. Deze heeft dan een kleine 2 maanden nodig om alle nodige stukken af te werken. Dat betekent dat tegen het einde van de VerbouwDossier-fase de vergunning lopende is.

Dan heb je de doorlooptijd bij de gemeente van circa 3 maanden (kan korter indien geen uitbreidde vergunningsaanvraag van toepassing is). En dient er tot slot nog een document uitgehangen te worden aan de gevel, zodat je buren weten wat er op til is. In afwachting van de vergunning mag je wel al afbraakwerken doen. Tenminste als deze de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen.

De doorlooptijd van de werkvoorbereiding loopt parallel aan deze vergunningswachttijd.

Uitvoeringsperiode

Er zijn 3 belangrijke parameters die de doorlooptijd bepalen: de grootte van de werf, of er een uitbreiding aan de woning wordt gebouwd en of er extra maatwerk is onder de vorm van kasten of binnenbeglazing.

Grootte van de werf

We onderscheiden bij Interieurkabinet 3 types werven: medium, large en XL.

  • Medium: één ruimte, zoals keuken of badkamer.
  • Large: één bouwlaag, bijvoorbeeld gelijkvloers, met nog speciale aandacht voor de doorlooptijd indien er een aanbouw komt.
  • XL: een volledige woning.

Gemiddelde doorlooptijd voor:

  • Medium= 2 à 3 maanden
  • Large= 4 à 5 maanden
  • Large mét aanbouw = 6 à 7 maanden
  • XL= 8 maanden

De doorlooptijd van de uitvoeringsperiode kan dus uiteenlopen van 2 tot 8 maanden.

Uitbreiding van de woning:

Bij een uitbreiding van de woning bouwen we eigenlijk een stukje nieuwbouw aan de woning. Voor de ruwbouw werken tot en met winddicht (dat betekent dat ramen geplaatst zijn en dak gelegd) dien je circa 4 maanden te rekenen. Die periode omvat ook 8 weken leveringstermijn voor de ramen. Deze 4 maanden dienen bovenop gemiddelde doorlooptijd worden gerekend.

Soms kan er wel intern al met werken gestart worden om tijd te winnen. Dat hangt er een beetje van af hoe lang je de interne verbouwzone nog wil bewonen.

De doorlooptijd voor de uitbreiding van de woning bedraagt dus circa 4 maanden. Deze dient bovenop gemiddelde doorlooptijd M/L/XL worden gerekend.

Maatwerk

Voor dit bouwlot reken je op circa 10 weken. Immers de opmeting kan meestal pas nadat de nodige aanpassingen aan je woning zijn gebeurd (lees muren weggehaald, muren bijgebouwd, plafond geplaatst). Na opmeting start er 8 à 10 weken leveringstermijn. Dat maakt dat een ogenschijnlijk klein project, zoals een badkamer, toch richting de 3 maanden gaat. Zie je bepaalde doorlooptijd helemaal niet zitten, overleg dan zeker tijdig met je ontwerper. Mogelijk kunnen standaard producten, of producten die op voorraad zijn, de doorlooptijd versnellen.

De doorlooptijd van maatwerkoplossingen bedraagt dus circa 10 weken tot 3 maanden. Deze dient bovenop gemiddelde doorlooptijd M/L/XL worden gerekend.

Planning op maat

Tot slot zijn wij een fullservice renovatieteam en vinden wij het belangrijk samen een geschikte planning uit te werken. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om tijdens je vakantie bepaalde werken uit te voeren, die een makkelijke toegankelijkheid van de woning in de weg staan. Soms hebben koppels via vrienden of familie een woning ter beschikking in een bepaalde periode. Dan kunnen wij hier onze planning ook op afstemmen.

Wist je trouwens dat wij in onze aannemingsovereenkomst een boeteclausule opnemen op gebied van doorlooptijd? Zo heb je een stok achter de deur  🙂 Goede afspraken maken immers goeie vrienden!

Ontdekken hoe je jouw woonwensen realiseert zonder stress en gedoe?

Schrijf je in voor ons webinar!