fbpx

Financieel: heb je een vraag?

Facturatie verbouwRaad

Zodra je een verbouwRaad bestelt, wordt hiervoor een orderbevestiging gemaakt samen met een voorschotfactuur van 50%. Deze betaling moet overgemaakt worden vóór de opdracht wordt aangevangen. Het saldo van 50% wordt gefactureerd van zodra onze verbouwRaad-opdracht is afgewerkt.

De betaaltermijn is één week. Het toegepaste BTW-tarief is 21% (diensten).

Facturatie aanneming

Zodra je een aannemingsofferte bestelt, wordt hiervoor een aannemingscontract ter ondertekening opgemaakt, samen met een voorschot factuur van 20%.  Zodra deze betaling is overgemaakt gaan wij aan de slag met de voorbereiding van je dossier. De overige schijven worden procentueel gefactureerd tijdens de uitvoeringsfase en volgens het verloop van de werken. 

De betaaltermijn is één week. Het toegepast BTW-tarief is:

 • 6% indien je woning ouder is dan 10 jaar
 • 21% indien je woning jonger is dan 10 jaar
 • medecontractant of 21% voor B2B projecten

Twijfelen en uitstelgedrag, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Met als resultaat dat je blijft aanmodderen met je woning en de ergernis over te weinig ruimte, licht en rommel blijft aanslepen. Uiteindelijk neem je toch best een beslissing.

Door het verbouwraad-rapport heb je nu niet enkel een esthetisch maar ook technisch overzicht van wat er bij zo’n renovatie komt kijken. Je kan nu beslissen of je die investeringen doet louter om de verkoopwaarde te vergroten of dat je ze doet voor jezelf omdat je een echte thuis wil.

Belangrijk is dat je niet ondoordacht beslist om je woning af te breken. Zoniet kan je daar achteraf spijt over hebben. Zo kan je bestaande woning een specifiek karakter hebben waar je aan gehecht bent of moet je ook uitkijken voor discussies of je aan 6% of 21% BTW mag verbouwen. 

Geen enkele situatie is zwart-wit. Daarom moet je ook een keuze kunnen maken tussen renovatie of nieuwbouw op basis van een degelijk onderzoek. Daarom dat we tijdens onze verbouwRaad niet enkel een ontwerper langs laten komen, maar ook onze vakman. Zo krijg je niet enkel een esthetisch maar ook technisch overzicht van wat er bij je renovatie komt kijken. En beslis je dan toch om voor zo’n nieuwbouw te kiezen, dan weet je ook duidelijk waarom en moet je er achteraf geen spijt over hebben.

De vergoedig voor onze verbouwRaad staat los van de aannemingsofferte. Gezien onze tijdsbesteding voor jouw rapport en ons (uitgebreid) team dat hieraan werkt (ontwerper, werfleider, calcalator) kunnen wij geen terugbetaling voorzien.

Ons bedrijfsmodel werkt niet op basis van erelonen zoals bijvoorbeeld architectenbureaus factureren. 

Wij zijn een algemene verbouwaannemer en factureren rechtstreeks aan jou de verschillende uitvoeringsposten. Wij hebben een eigen arbeidersteam, kopen zelf materialen in en verwerken deze op de werf.

Voor bepaalde loten werken wij met vaste partners samen (zo maken wij bijvoorbeeld zelf geen buitenschrijnwerk). Wij hebben met deze partners B2B-aankoopvoorwaarden en bieden hun producten aan marktconforme prijzen aan.

Wetgeving: heb je een vraag?

Maanden of jaren na het uitvoeren van een bouwwerk kunnen er soms gebreken opduiken. Belangrijk is dan om na te gaan bij wie de verantwoordelijkheid ligt en op wiens kosten ze bijgevolg hersteld kunnen worden. Dat is niet altijd even evident.

Regelmatig onderhoud

Problemen door slijtage of slecht onderhoud vallen binnen de verantwoordelijkheid van de bouwheer. Voor het verzuimen van regelmatig onderhoud kan je dus niet je aannemer ansprakelijk stellen.

Tienjarige aansprakelijkheid

Op bouwspecialisten (architect, (onder)aannemer en studie- of controlebureaus) rust een tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken in bouwwerken als die:

 • ernstig zijn en een bedreiging inhouden voor de stevigheid van het gebouw op korte of lange termijn
 • een gebouw of een groot onroerend werk aantasten dat één geheel vormt met het gebouw
 • het gevolg zijn van een fout van een bouwspecialist
 • verborgen zijn

Ernstig gebrek

Niet iedereen interpreteert het begrip ernstig gebrek op dezelfde manier. Scheuren in de gevel, vorstschade aan pannen of gevelstenen, verregaande vochtproblemen, het ontbreken van uitzettingsvoegen, verkeerde funderingen… Het zijn typische voorbeelden van gebreken die als ernstig aanzien worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld condensatie in dubbele beglazing, akoestische problemen of problemen met de bevloering.

Licht gebrek

Aannemer en architect zijn ook verantwoordelijk voor lichte verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet ontdekt konden worden tijdens de oplevering, maar die geen gevaar vormen voor de stabiliteit van (een deel van) de woning. Toch moet het probleem voldoende groot zijn zodat men het – indien het zichtbaar was – niet zou hebben aanvaard tijdens de oplevering. 

Typische voorbeelden: condensatie in dubbele beglazing, buizen met een te kleine diameter of een te klein verval…

Deze gebreken staan echter niet wettelijk vast zoals bij de tienjarige aansprakelijkheid. Als er zich een dergelijk probleem voordoet, moet je alleszins binnen een redelijke termijn de aannemer daarvan op de hoogte stellen.

Verborgen gebrek

Onder verborgen gebrek verstaat men een gebrek dat niet zichtbaar was op het ogenblik van de oplevering. Bovendien moet het gaan om een gebrek dat niet kon worden ontdekt door een aandachtig persoon met een normale kennis van de regels van het vak.

Expertise

Om aan te tonen dat de fout effectief bij een bouwspecialist ligt, is een expertise nodig. Dan heb je uitsluitsel over welke partij je moet aanspreken. Er zijn verschillende types van fouten:

 • de uitvoering beantwoordt niet aan de regels van het vak
 • de uitvoering is niet conform het contract
 • er is sprake van een conceptie- of berekeningsfout
 • er zijn ondeugdelijke materialen gebruikt

Vanaf wanneer geldt de tienjarige aansprakelijkheid?

Bij Interieurkabinet vangt de aansprakelijkheid aan op de datum van de oplevering. Herstellingswerken die uitgevoerd worden in het kader van deze aansprakelijkheid doen een nieuwe termijn van tien jaar lopen voor die desbetreffende werken.

Je kan inderdaad louter voor een architect kiezen omwille van de techniciteit en vergunningsplicht. Hou er dan wel rekening mee dat architecten vooral van buiten naar binnen kijken. Zo kan je woning van buitenaf wel top ogen, maar het interieurplaatje en indeling van de ruimtes matchen niet met je woonwensen.

Daarom dat we ook met zowel de ontwerper als de aannemer naar de afspraak komen. Onze bouwvakman kijkt naar de technische kant van je woning. De interieurarchitect gaat dan weer aan de slag met je woonwensen. Hierbij kijken we van binnen naar buiten en niet omgekeerd. In jouw project zijn “pronkgevels” namelijk niet het belangrijkste maar vooral dat je meer ruimte hebt in je woning.  

Wij informeren ons ook bij de gemeente naar wettelijke verplichtingen. Als er een bouwaanvraag nodig is, dan kunnen wij je doorverwijzen naar een architectenbureau dat voor onze klanten de bouwaanvraag verzorgd. Het voordeel van deze manier van werken is dat de plannen eerst worden voorbereid door ons ontwerpteam.

Ontwerp: heb je een vraag?

Het is zeker een optie om niet voor een verbouwpartner van A tot Z te kiezen. Op onze website hebben we er hier zelfs een volledig pagina aan gewijd.

Wij hebben inderdaad al klanten gehoord die zelf een oplossing zoeken en afzonderlijke vakmannen verzamelen om aan hun project te werken. Als je voldoende tijd en energie hebt, is dat inderdaad een mogelijkheid. Veel van onze klanten komen dat echter net tekort en hebben een te druk leven om hun eigen project strikt op te volgen. Het vraagt namelijk veel energie om continu aan de mouw van je aannemers te trekken. Vaak trek je ook aan het kortste eind bij discussies omdat je beroepskennis mist. Het resultaat is een project dat vaak veel langer duurt dan voorzien, en wat het vooral zenuwslopend maakt, is het paraplu-trekken tussen de verschillende aannemers.

Bij onze verbouwRaad zorgen we steeds dat naast een ontwerper, ook onze werfleider aanwezig is. Dit maakt dat we zowel het esthetische als technische op elkaar kunnen afstemmen en er nadien geen misverstanden ontstaan of aanpassingen moeten gebeuren waar je niet om gevraagd hebt. Een oplijsting van alle verbouwposten biedt je een duidelijk overzicht en zo zijn alle loten op elkaar afgestemd. Doordat je één aannemingsofferte krijgt, voor het geheel van de werken, ligt alle verantwoordelijkheid bij één bedrijf.

Wij hebben inderdaad nog klanten gehoord die hun twijfels hadden of een interieurarchitect wel met de goede oplossing zou komen. Het resultaat is vaak dat ze hun woondromen uitstellen en ze in de bestaande situatie blijven hangen. Zonde, want er valt zoveel meer uit je woning te halen zodat het een echte thuis wordt.

Onze verbouwCoach stelt veel vragen over wat je van je interieur verlangt, zodat we je zo goed mogelijk leren kennen. We publiceren ook veel beeldmateriaal van realisaties zodat klanten zien waar we voor staan. Als je met ons een aannemingsovereenkomst tekent, wordt het voorontwerp uit de verbouwRaad nog verder geoptimaliseerd. Als je dus wijzigingen wenst, is dat nog steeds mogelijk. 

Bij de verbouwRaad zorgen we steeds dat, naast de ontwerper, onze werfleider ook aanwezig is. Dit maakt dat we zowel het esthetische als technische op elkaar kunnen afstemmen. Out-of-the box denken is immers verleidelijk maar soms moet je ook realistisch blijven. Een ontwerp dat technisch niet gerealiseerd kan worden (of te ingrijpend is), is uiteindelijk een weinig zinvolle investering.

Je kan inderdaad twijfels hebben over je persoonlijke klik met onze medewerker. Maar laat dit geen reden zijn om je woondromen uit te stellen  en in je bestaande situatie te blijven ‘hangen’. Zonde, want er valt zoveel meer uit je woning te halen zodat het een echte thuis wordt!

Bij de verbouwRaad zijn we steeds met twee collega’s aanwezig: de ontwerper en onze werfleider. Zo ben je niet aangewezen op één persoon. Het is dus ook zeker niet louter een styling-advies. Daarenboven maak je eerst kennis met onze verbouwcoach, zodat we je alvast beter leren kennen. Ons ontwerpteam bestaat immers uit drie mensen en we voelen meestal goed aan wie bij wie past 🙂

Aanneming: heb je een vraag?

Hoe kies je een verbouwbedrijf dat bij je past? Keuze te over en vaak is het erg lastig om door de bomen het bos te zien. Uiteindelijk laat je je keuze best bepalen door wat jij belangrijk vindt. Om je op weg te zetten, lichten we hier alvast drie methodes toe om een verbouwing te realiseren.

Dit is in principe niet mogelijk. Immers ons concept is gebaseerd op ontzorgen. Als je zelf nog aan de slag moet, kunnen we dat niet echt garanderen.
Wij willen garant staan voor tijdswinst en minimaliseren bouwstress, en dat kunnen we, als we je project van A tot Z handelen.

Klanten zien hun vraag eigenlijk als een eenvoudige ingreep en vinden dat wij het wel ver gaan zoeken… Het lijkt inderdaad eenvoudig, zo’n keukenverbouwing bijvoorbeeld. Wat afbraak, een nieuwe gietvloer over de bestaande tegel en klaar is je nieuwe look voor de keuken. Echter als je niet eerst de vloerlagen onderzoekt, dan kunnen er mogelijk nadien blazen in je gietvloer komen door vochtproblemen.

Daarom vinden we het belangrijk om bij een verbouwing verder te kijken dan louter het esthetische. Vandaar dat onze interieurarchitect en aannemer van in het begin samenwerken aan je project. Wij houden liever vooraf al rekening met eventuele lijken die uit de kast kunnen vallen, ook al betekent dit nu een grotere investering. Als aannemer willen wij onze aansprakelijkheid niet uit de weg gaan.

Wij hebben nog klanten gehoord die eerst enkel met de bouwschil aan de slag willen gaan. Het is zeker een verstandige keuze om aan de buitenkant te starten en te zorgen voor een beter geïsoleerde woning en minder energieverlies. Indien je echter niet vanuit het interieur vertrekt, moet je mogelijk nadien toch werken dubbel doen. Denk maar aan het aanpassen van een raam omdat de positionering niet goed uitkomt met je nieuwe ruimtelijke indeling.

Daarom dat we met onze verbouwRaad rapport niet enkel technisch maar ook esthetisch adviseren. Zowel onze interieurarchitect en onze vakman zijn nauw betrokken bij je project. Het is immers belangrijk om te kijken welke impact je bouwschil of energetische ingrepen hebben op je woonbeleving. Zo vermijd je later extra investeringen.

We zijn al in contact gekomen met klanten die voorheen zonder plan te werk waren gegaan. Vaak eindigde dit voor hen in discussies met de aannemer. Ze hadden dat zo niet afgesproken, zo hadden ze dat niet bedoeld… Als er niets op plan staat kan je ook moeilijk je gelijk bewijzen.

Een grondige voorbereiding is het halve werk. Het is belangrijk dat de aannemer en interieurarchitect van in het begin in één flow samenwerken. Begin maar eens aan een lekkere taart zonder recept: als je van in het begin de verhouding niet goed hebt, dan is de kans groter op mislukking. 

Uiteindelijk is het belangrijk om een woondroom te realiseren zonder dat je tijdens uitvoering allerlei compromissen moet sluiten.

Het is zeker een optie om niet voor een verbouwpartner van A tot Z te kiezen. Op onze website hebben we er hier zelfs een volledig pagina aan gewijd.

Wij hebben inderdaad al klanten gehoord die zelf een oplossing zoeken en afzonderlijke vakmannen verzamelen om aan hun project te werken. Als je voldoende tijd en energie hebt, is dat inderdaad een mogelijkheid. Veel van onze klanten komen dat echter net tekort en hebben een te druk leven om hun eigen project strikt op te volgen. Het vraagt namelijk veel energie om continu aan de mouw van je aannemers te trekken. Vaak trek je ook aan het kortste eind bij discussies omdat je beroepskennis mist. Het resultaat is een project dat vaak veel langer duurt dan voorzien, en wat het vooral zenuwslopend maakt, is het paraplu-trekken tussen de verschillende aannemers.

Doordat bij ons het hele verbouwtraject in één hand zit, van ontwerp tem uitvoering, ligt ook alle verantwoordelijkheid bij ons. Wij kunnen niemand anders met de vinger wijzen. Immers doordat wij én ontwerp én de technische kant van in het begin mee ontwikkeld hebben, staan we ook achter de gemaakte keuzes.

Eens het stof is gaan liggen op je werf, maken we samen een rondgang op je werf. Dit gebeurt tijdens de laatste werfvergadering. We noteren voor jou op ons opleveringsdocument rond welke punten je nog bemerkingen hebt, binnen welke termijn deze worden afgewerkt en welk bedrag als garantie hiervoor achter de hand wordt gehouden.

Maak gebruik van het bezoek van de verbouwcoach om samen zo uitgebreid mogelijk je woonwensen in kaart te brengen. Zo kunnen we je van bij het begin correct adviseren over de meest interessante formule (meer info hier).

Mochten bepaalde zaken niet aan bod gekomen zijn bij de eerste kennismaking, dan kan je dit aankaarten bij het bezoek van onze ontwerper en werfleider. Zij kunnen dan intern checken of een upgrade qua verbouwraad-formule aangewezen is om je bijkomende woonwensen in kaart te brengen.

Timing: heb je een vraag?

Dat is mogelijk, als we samen snel schakelen. Het is dan kwestie om de werfperiode zo kort mogelijk te houden, wel indachtig dat we alles aanpakken volgens de regels van de kunst (we gaan geen half werk doen). Door onze ontwerper en onze werfleider van in het begin bij je project te betrekken, vermijden we misverstanden nadien. Immers aanpassingen kunnen voor bijkomende vertragingen in je project zorgen, en dat is nu net niet de bedoeling.

Er zijn ook hulpmiddelen om de werfperiode overbrugbaar te maken. Zo kunnen we bekijken hoe je een noodkeuken kan installeren (eventueel een tijdelijke recuperatie van je oude keuken). Door gefaseerde technische interventies kunnen we maximale continuïteit in water, elektriciteit en verwarmingsvoorziening aanbieden.

Onze verbouwCoach Kristel heeft met onze klanten steeds een adviesgesprek ter kennismaking, zodat er geen verrassingen zijn rondom onze aanpak van jouw verbouwtraject: denk daarbij aan timing, prioriteiten enz… Wat ons ook uniek maakt is dat we niet alleen bouwtechnisch onderlegd zijn, maar dat we ook begrijpen dat niemand zit te wachten op een verbouwing en het leven op een werf. Dus minimaliseren we voor jou overlast, stof, uitloop qua tijd en meerkosten.

Met onze verbouwraad bieden we een totaaloplossing van ontwerp tot uitvoering. Door onze ontwerper en werfleider van in het begin bij je project te betrekken, vermijden we nadien misverstanden en aanpassingen waar je niet om gevraagd hebt. Onze vakman kan ook bekijken of we geen technieken kunnen voorzien zodat je van een tijdelijke keuken of badkamer gebruik kan maken. 

Alles in één hand betekent dat alle fasen in het project op elkaar afgestemd zijn en we de doorlooptijd zo kort mogelijk kunnen houden. Tijdens de uitvoering houden we ook tweewekelijkse werfvergaderingen zodat je steeds met al je vragen en eventuele ongemakken bij ons terecht kan.

Ben je enthousiast over ons verbouwRaad-rapport, dan maken wij voor jou een aannemingscontract op. 

Aannemingscontract:

In onze aannemingsovereenkomst is een post verbouwdossier opgenomen (meer info hier). 

Het verbouwdossier zorgt dat het voorontwerp verder wordt gefinetuned. Reken hiervoor op ca 4 à 6 maanden. Eigenlijk zit jij als klant qua snelheid achter het stuur. Je heb klanten die snel beslissen en/of meer tijd hebben om zich vrij te maken, maar je hebt ook klanten die liever niet te veel druk ervaren en de tijd nemen om keuzes te maken.

Werkvoorbereiding:

Als alle puntjes op de ’i’ staan, wordt jouw aannemingscontract omgezet naar een definitieve meetstaat. Waar er initieel nog een richtbudget werd uitgetrokken voor pakweg vloerafwerking, vind je in de definitieve meetstaat de gemaakte materiaalkeuzes terug. Zo zijn we zeker dat alles correct besteld wordt.

We zetten de ontwerplannen ook om in een uitvoeringsdossier. Dit dossier is de bijbel van je verbouwing en bevat alle nodige informatie voor onze werfleider en -arbeiders in verband met de planning, materialen en werkwijze van je toekomstige verbouwing. 

Tussen werfvoorbereiding en de opstart ligt gemiddeld 2 maanden.

Verbouwperiode:

De eigenlijke verbouwperiode varieert sterk naargelang het type opdracht. Reken voor een kleine verbouwing ca 2 à 3 maanden en voor een ingrijpende werf ca 6 maanden.

Uiteraard is de planning sterk afhankelijk van je wensen en kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Afspraken buiten de kantooruren zijn niet mogelijk. Het is een bewuste keuze dat wij met een vast en hecht team in loondienst werken en wij moeten ook de arbeidstijden respecteren. Work/life-balans mag geen ijdel begrip zijn 🙂

Heidi en Benoit (zaakvoerders) verzorgen, wat hun taak in jouw project betreft, eventueel wel afspraken op zaterdag of in de vooravond op weekdagen. Hou er wel rekening mee dat voor sommige meetings ook de aanwezigheid van je ontwerper gewenst is, en dan komen we terug bij de kantooruren terecht.

Onze medewerkers werken met glijdende werkuren. Dus kan er eventueel vrij vroeg in de ochtend of late namiddag worden afgesproken, zodat je niet steeds een vrije dag dient in te plannen.

Andere vraag?