Volg hier de Online info-sessie ‘Het Geheim Van Een Verbouwing Zonder Stress En Teleurstelling’

Hoe lang duurt een renovatie? Gemiddelde doorlooptijden en tijdsbepalende factoren

hoe lang duurt een renovatie

Renovaties brengen niet alleen vernieuwingen, maar ook uitdagingen met zich mee. Vaak wordt de doorlooptijd van een renovatie onderschat, wat je planning aanzienlijk kan verstoren. Begrip van deze tijdsduur, inclusief het ontwerpproces, is essentieel om realistische verwachtingen te creëren en teleurstellingen te voorkomen. Ook helpt het bij het plannen van uitgaven en het regelen van je financiering. Als je zicht hebt op de verschillende stappen binnen een renovatie en de timing, biedt dit rust in je hoofd. Een tijdslijn geeft een stuk meer zekerheid over wanneer je wat kan verwachten bij een renovatie. In dit blog geven we je antwoord op de vraag: hoe lang duurt een renovatie? Hierbij houden we rekening met diverse factoren die de doorlooptijd beïnvloeden. We belichten hiervoor vijf fases in het verbouwtraject.

verbouwpartner kiezen

Fase 1: het kiezen van een verbouwpartner

De keuze van een partner en de tijd die je hiervoor neemt, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als je eerder hebt verbouwd met een partij en de aard van het werk vergelijkbaar is, ben je waarschijnlijk geneigd om opnieuw bij dezelfde partner aan te kloppen. Het selectieproces is dan vaak vanzelfsprekend. Als je echter nieuw bent in de renovatiewereld, zijn er enkele belangrijke overwegingen.

 • Complexiteit van het project. Hoe complexer het project, hoe meer tijd het kan kosten om de juiste partner te vinden. Voor gespecialiseerde of grootschalige projecten is het essentieel om een partner te vinden met de juiste expertise en ervaring.
 • Vooronderzoek en referenties. Het controleren van referenties en/of het bekijken van eerdere projecten kan tijd kosten, maar is cruciaal voor het maken van een geïnformeerde keuze.
 • Offerte. Het aanvragen van offertes kan, afhankelijk van het type verbouwpartner, een tijdrovend proces zijn. Als je met een totaalpartner werkt, kan dit proces veel tijd in beslag nemen. Als je echter met afzonderlijke partijen werkt, kan het al gauw weken duren, vooral omdat iedereen de bouwplaats moet bezoeken. Daarnaast kan het presenteren van de offertes ook vaak 4 tot 6 weken duren.
 • Besluitvorming. De tijd die nodig is om een beslissing te nemen, kan variëren afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. De ene persoon is snel in het doorhakken van knopen, de ander neemt hier graag ruim de tijd voor. Houd er rekening mee dat je hierdoor zelf ook invloed hebt op de doorlooptijd.
 • Marktomstandigheden. In een drukke markt kunnen goede bouwpartners snel geboekt zijn, wat kan leiden tot langere wachttijden. In een minder drukke markt kan het proces sneller verlopen.
 • Budgetoverwegingen. Het afstemmen van de diensten en kwaliteit die een bouwpartner biedt op het beschikbare budget kan ook tijd vergen. Heb je een groot investeringsbudget ter beschikking? Dan zal je minder moeten wikken en wegen, en kan je ook sneller beslissen.

Gemiddeld kan het proces van het kiezen van een bouwpartner enkele weken tot enkele maanden duren. Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om een weloverwogen beslissing te nemen, aangezien de keuze van een bouwpartner een aanzienlijke impact kan hebben op het succes van het project.

Fase 2: de ontwerpfase

Of deze fase van toepassing is, hangt ervan af of er een interieurontwerper betrokken is bij je project. Als je een korte doorlooptijd wilt, dan ben je misschien geneigd om deze stap over te slaan. Maar haastige spoed is zelden goed. Zeker als het over een grondige renovatie gaat, biedt een ontwerpstudie heel wat voordelen. Heb je hierover nog geen besluit genomen? Dan kan het inspirerend zijn om onze blog ‘Wat doet een interieurarchitect?’ te lezen.

De duur van de ontwerpfase in een verbouwproject kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen.

 • Complexiteit van het project. Eenvoudige renovaties kunnen een kortere ontwerpfase hebben, terwijl complexe projecten met veel maatwerk meer tijd vergen.
 • Besluitvormingsproces. De snelheid waarmee beslissingen worden genomen door de klant kan de duur van de ontwerpfase beïnvloeden. Meer besluitvaardige klanten kunnen het proces versnellen.
 • Wijzigingen in het ontwerp. Wijzigingen die tijdens de ontwerpfase worden aangebracht, kunnen extra tijd vergen voor herziening en aanpassing.
 • Timing van het technisch onderzoek. Wanneer je het bouwtechnisch onderzoek vanaf dag één parallel laat lopen aan het esthetisch ontwerp, werk je rendabeler. Als je dit niet doet, moeten er mogelijk aanpassingen worden gemaakt aan het einde van de ontwerpfase.
 • Financiële studie. Door in de beginfase het ontwerp af te stemmen op de investeringsbereidheid, kun je sneller beslissingen nemen. Zo voorkom je dat je op het einde van de ontwerpfase een mooi plan hebt op papier, welk echter in de realiteit budgettair niet haalbaar is.
 • Goedkeuringen en vergunningen. Het verkrijgen van de nodige vergunningen en goedkeuringen van lokale autoriteiten kan tijd vergen. Vooral als er specifieke regelgeving of beperkingen zijn. Verder in dit blog geven we hierover een meer gedetailleerde toelichting.
 • Communicatie en coördinatie. Effectieve communicatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen (zoals ontwerper, ingenieurs, en aannemers) zijn cruciaal voor het handhaven van een efficiënte tijdslijn.

De ontwerpfase voor een gemiddeld verbouwproject varieert doorgaans van ongeveer 6 maanden tot een jaar. Het is belangrijk om realistische tijdslijnen te stellen en flexibel te zijn, aangezien onvoorziene omstandigheden altijd kunnen optreden.

vergunning aanvragen

Fase 3: het aanvragen van een vergunning

Als er een vergunningsplicht geldt, ben je wettelijk verplicht een architect in te schakelen. Wil je weten of dit voor jouw project ook geldt? Bekijk dan onze blog over de vraag ‘Heb ik een vergunning nodig voor mijn renovatie?

De vergunningsaanvraag bestaat qua doorlooptijd uit 2 fases: het voorbereidend werk door de architect en de verwerkingstijd bij de overheid. Je mag ervan uitgaan dat het voltooien van het aanvraagdossier voor de architect ongeveer 2 maanden in beslag neemt. Dit is inclusief ‘leveringstermijn’ van de architect. Want je zal zelden meemaken dat je binnenwandelt en hij de dag erna je aanvraag kan indienen.

Vervolgens is er een doorlooptijd bij de gemeente van ongeveer 3 maanden, die korter kan zijn als er geen uitgebreide vergunningsaanvraag van toepassing is. Je spreekt dan over ‘melding met architect’, wat slechts 1,5 maand in beslag neemt.

Tot slot moet er gedurende één maand een document aan de gevel worden opgehangen (het bekende ‘gele papier’), zodat je buren op de hoogte zijn van de plannen. In afwachting van de vergunning mag je wel al afbraakwerken doen. Tenminste als deze de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen.

Verder zijn er nog een aantal factoren die impact hebben op de doorlooptijd:

 • Locatie van het project. De procedures en tijdslijnen voor bouwvergunningen kunnen sterk variëren per gemeente of regio. Sommige steden hebben efficiëntere processen dan andere.
 • Complexiteit van het project. Eenvoudige verbouwingen, zoals kleine aanpassingen aan een bestaande structuur, kunnen sneller een vergunning krijgen dan grootschalige projecten, zoals het toevoegen van een verdieping of het maken van grote structurele wijzigingen.
 • Volledigheid en nauwkeurigheid van de aanvraag.  Als de aanvraag alle benodigde informatie bevat en correct is ingevuld, kan dit het proces versnellen. Ontbrekende of onjuiste informatie kan leiden tot vertragingen.
 • Wachttijden bij de overheid. Afhankelijk van de werkdruk bij de betreffende overheidsinstantie kan de verwerkingstijd variëren. Tijden van hoge aanvraag kunnen leiden tot langere wachttijden.
 • Milieu- en Bouwvoorschriften. In gebieden met strikte milieu- of bouwvoorschriften kan het langer duren om goedkeuring te krijgen, vooral als er aanvullende beoordelingen of inspecties nodig zijn.
 • Bezwaren of beroepen. Als buren of andere belanghebbenden bezwaar maken, kan dit het proces vertragen.

Het is altijd raadzaam om vroeg in het proces contact op te nemen met de lokale overheid om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachte tijdslijnen en vereisten. Eens de ruimtelijke indeling duidelijk is, kan de aanvraag ook al van start gaan. Ondertussen kan het ontwerp verder worden gefinetuned. Je hoeft immers niet die keuken al gekozen te hebben, om je omgevingsvergunning aan te vragen. Als je deze fase dus strak afstemt op de eerdergenoemde ontwerpfase, verlies je eigenlijk weinig tijd.

Het is ook hier belangrijk om het bouwtechnisch onderzoek in het prille begin van het ontwerpproces mee te nemen. Want de maatregelen die hier aan het licht komen, kunnen impact hebben op de stabiliteit van het gebouw. En hoe eerder je dat weet hoe beter. Bij constructieve wijzigingen loert immers ook de vergunningsplicht om de hoek.

Bij InterieurKabinet regelen wij alle ins en outs omtrent de vergunningsplicht achter de schermen met een partnerarchitect.

Fase 4: de werfvoorbereiding en leveringstermijn

Als laatste fase in het ontwikkelingsproces, voor de eigenlijke renovatie van start gaat, hebben we de werfvoorbereiding. Onder werfvoorbereiding verstaan we alle voorbereidende werken om de renovatie op een efficiënte manier te starten.

In deze fase worden de ontwerpplannen omgezet naar een uitvoeringsdossier. Dit dossier is de bijbel van je verbouwing en bevat alle nodige informatie over de planning, materialen en uitvoeringswijze.

Wanneer je in de ontwerpfase hebt bepaald met wie je de werken gaat uitvoeren, is het de bedoeling om in deze stap alle verschillende partners onder contract te leggen. Het is ook belangrijk om te achterhalen wanneer elke partner aan de slag kan, zodat je de werfplanning kunt opstellen op basis van deze informatie. Het kan een uitdaging zijn om alles vlot op elkaar af te stemmen. Als je met een totaalpartner werkt, wordt de werfplanning voor jou opgesteld en hoef je slechts één contract af te sluiten, namelijk met je hoofdaannemer.

Verder zijn er ook enkele administratieve verplichtingen, zoals de aanvraag voor het gebruik van de openbare weg bij de gemeente. Dit is belangrijk als je bijvoorbeeld wilt parkeren of een container wilt plaatsen. Ook het melden van de werf bij de RSZ is wettelijk verplicht.

Tot slot is het belangrijk om je woning werkbaar te maken. Dit omvat het opruimen van de werfzone (inpakken, meubels demonteren, enzovoort). Als slechts een deel van je woning bij de verbouwing betrokken is, is het ook van belang om de nodige beschermingen en stofwanden aan te brengen.

Daarnaast worden alle benodigde materialen en apparatuur besteld voor de werf. Dit is meestal de taak van je bouwpartner(s), tenzij anders is overeengekomen.

Gemiddeld kan de werfvoorbereiding voor een middelgroot residentieel verbouwingsproject enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen. Met een totaalpartner word je grotendeels ontzorgd in de werfvoorbereiding en mag je rekenen op ongeveer 4 weken. Als je met verschillende partijen werkt, zoals hierboven beschreven, kan het complexer zijn en heb je mogelijk twee tot driemaal zoveel tijd nodig.

Naast de tijd voor werfvoorbereiding, moet je ook rekening houden met de levertijd. Als de partij die als eerste aan de beurt komt in de planning gelijk kan starten, verlies je hier nauwelijks tijd. Maar een kwalitatieve partner zal vaak enkele maanden volgeboekt zijn, waardoor een levertijd van 6 maanden of meer realistischer is.

de uitvoeringsperiode

Fase 5: de uitvoeringsperiode

Na de voorbereidingsfase zijn we eindelijk zover. De eerste steen wordt gelegd en je woondroom krijgt vorm. Hoe lang duurt uiteindelijk de werf dan? De uitvoeringsperiode wordt beïnvloedt door de volgende factoren:

 • Omvang van het project. Kleinere projecten zoals het renoveren van een badkamer of keuken kunnen enkele weken tot een paar maanden duren. Grotere projecten zoals het toevoegen van een aanbouw of het volledig renoveren van een huis kunnen maanden tot meer dan een jaar in beslag nemen. De complexiteit van het ontwerp en de bouwtechnische eisen kunnen de tijdsduur beïnvloeden.
 • Woninguitbreiding met aanbouw. Bij een uitbreiding van de woning bouw je eigenlijk een stukje nieuwbouw aan de woning. Voor de ruwbouwwerken tot en met de winddichte fase (dat betekent dat ramen geplaatst zijn en het dak is gelegd) dien je circa 4 maanden te rekenen. Het kritische punt hierbij is de leveringstermijn van de ramen, die tot 10 weken kan bedragen. Soms kan er intern al met werkzaamheden worden gestart om tijd te besparen, afhankelijk van hoe lang je nog in het interne verbouwdeel van de woning wilt verblijven.
 • Maatwerk voor je interieur. Hieronder vallen maatwerkkasten en binnenbeglazing. Voor dit bouwdeel reken je op circa 10 weken. De opmeting kan meestal pas plaatsvinden nadat de nodige aanpassingen aan je woning zijn gedaan, zoals het weghalen van muren, het toevoegen van muren of het plaatsen van plafonds. Na opmeting start een leveringstermijn van 8 à 10 weken. Dit betekent dat zelfs een ogenschijnlijk klein project, zoals een badkamer, richting de 3 maanden kan gaan. Als bepaalde doorlooptijden niet haalbaar lijken, overleg dan zeker tijdig in de ontwerpfase. Mogelijk kunnen standaardproducten of producten die op voorraad zijn, de doorlooptijd verkorten.
 • Weersomstandigheden. Voor projecten die afhankelijk zijn van buitenwerk, kunnen weersomstandigheden een rol spelen in de planning. We spreken dan over ‘weerverlet’. Een aannemer kan dit aanvoeren als reden voor vertraging in de planning. Hier bestaat wetgeving voor.
 • Wijzigingen tijdens het project. Aanpassingen in het ontwerp of onvoorziene omstandigheden, zoals het ontdekken van structurele problemen, kunnen extra tijd vereisen. Daarom benadrukken we in eerder deze blog het belang om het bouwtechnische onderzoek parallel te laten lopen met het esthetische ontwerp. Zo minimaliseer je onvoorziene omstandigheden die tot maanden vertraging kunnen leiden.
 • Efficiëntie van het werkteam. De ervaring en efficiëntie van het bouwteam zijn cruciaal. Teams met uitgebreide ervaring en goede coördinatie kunnen projecten sneller en efficiënter voltooien.

Gemiddeld genomen duurt het langer als je met verschillende partijen werkt, omdat de verschillende bouwonderdelen minder efficiënt op elkaar worden afgestemd. Een werfperiode van één jaar en langer is dan geen uitzondering. Werk je met een totaalpartner, dan kan dit enkele maanden verkorten.

Tot slot

Het realiseren van je droomwoning vraagt om een zorgvuldige aanpak en planning. Zoals we in dit artikel hebben gezien, beïnvloeden verschillende fasen – van het kiezen van een bouwpartner tot de uiteindelijke uitvoering – de totale doorlooptijd van uw renovatieproject. Elke fase heeft zijn eigen dynamiek en uitdagingen.

Als fullservice renovatieteam vinden wij het belangrijk om samen een geschikte planning uit te werken, zodat jouw dagelijks leven tijdens de verbouwingsperiode kan blijven doorgaan. Wil je meer in detail weten hoe de doorlooptijd bij InterieurKabiner in elkaar zit? Lees dan ons blog ‘Hoelang duurt een verbouwing bij InterieurKabinet?

Ontzorging staat bij ons hoog in het vaandel.

Ontzorging staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geloven erin dat een verbouwing zonder stress en gedoe mogelijk is en doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat een renovatie zo soepel mogelijk verloopt. In dit blog hebben we de zes belangrijkste punten waarmee wij verbouwen zonder stress mogelijk maken op een rijtje gezet, maar we doen dit op nog veel manieren! Wil je daar meer over te weten komen? Download dan nu ons gratis e-book ‘De 5 Sleutels Voor Een Stijlvolle Woningrenovatie’.

Gerelateerde artikelen